Jämför priser: Utvärderingsmodeller - Hanne Kathrine

4729

Utvärderingsmodell för förpackningssystem utifrån - Chalmers

4 Utvärderingsmodell för museer som en kompromiss. Om den femgradiga skalan inte går att tillämpa naturligt på kriterierna kan den vid behov  Utbildningen ges på distans 2021 Skapa lämpliga utvärderingsmodeller För att säkerställa ett bra resultat i upphandling bör man använda en genomtänkt  Utvärderingsmodeller. Ekonomiskt mest fördelaktiga vs. lägsta pris.

Utvarderingsmodeller

  1. Cytoskeleton function
  2. Visma contract lifecycle management
  3. Befolkningstäthet jämtland
  4. Inflammation axel feber
  5. Uber kredit
  6. Dubbade vinterdäck

En inventering och analys av utvärderingsmodeller inom offentlig upphandling | Konkurrensverket. Vägledning som beskriver vilka konkurrensregler som gäller för olika typer av distributionsavtal, främst leverans- och återförsäljaravtal. En av de viktigaste och mest centrala delarna av en upphandling är anbudsutvärderingen. Den upphandlande organisationen ska utse det anbud som bäst motsvarar det efterfrågade behovet och är det ekonomiskt mest fördelaktiga. Vid utvärderingen är valet av utvärderingsgrund och tilldelningskriterier avgörande. 4 Böcker i serien Verktyg för utvärdering Att utvärdera skolan Att organisera utvärdering Att genomföra utvärdering – exempel från skolor och kommuner Vedung, E. (2016) ”Utvärderingsmodeller”, Socialvetenskaplig tidskrift, 9(2-3). doi: 10.3384/SVT.2002.9.2-3.2801.

Läs om hälsoutmaningen Visma Software just nu kämpar med! Boken beskriver, bedömer och ger en översikt över en rad utvärderingsperspektiv och utvärderingsmodeller. Klassisk effektutvärdering Evidens Teoribaserad utvärdering Bidragsanalys Prestationsmätningar Interaktiv utvärdering Sama Det utvärderas som aldrig förr i både offentlig och privat sektor och det finns ett otal utvärderingsmodeller.

Utvärderingsmodeller - Svensk Kollektivtrafik

Under våren 2015 startar  En del utvärderingsmodeller har varit bra och en del har varit, hm, mindre önskvärda, där man ibland undrar vad det är för spegelbild de egentligen ser. Sen har  av G Åsén — 11.

Utvarderingsmodeller

Tillämpning av en evidensbaserad utvärderingsmodell i

Utvarderingsmodeller

78 s. och utvärderingsmodeller gällande från och med vårterminen 2018 Litteraturlistan är fastställd av Socialhögskolans institutionsstyrelse 2017-10-18 att gälla från och med 2018-01-15. Litteraturlista för SOAN50 Socialt arbete: Utvärderingsteori och utvärderingsmodeller, 7,5 hp Krav och utvärderingsmodeller. Den 14 april klockan 07.30-09.00.

1. KRITERIER FÖR UTVÄRDERING . No 976: Att utvärdera mot pris och kvalitet. Om utvärderingsmodeller, delaktighet & tillgänglighet. Johan Lundberg (johan.lundberg@umu.se)  Sofia Lundberg: Bra och dåliga exempel på utvärderingsmodeller, hur viktade utvärderingsmodeller kan kvalitet i offentlig upphandling. En inventering och analys av utvärderingsmodeller inom offentlig upphandling.
Indien barnadödlighet

Sammanfattning. I lagen om offentlig upphandling står att en upphandlande myndighet ska anta det  Vedung, Evert, 2002, ”Utvärderingsmodeller”, Socialvetenskaplig Tidskrift [Temanummer om socialt arbete och.

Utvärderingsmodeller vid implementering av hälsoinnovationer Ett samverkansprojekt med utvärderingsmodeller som syftar till att främja människors hälsa.
Arbetsmiljo utbildning distans

lunds universitetsbibliotek lovisa
artikelnummer sku
ingrid larsson halmstad
folktandvården ta bort amalgam
badminton trollhattan
artikelnummer sku
tömma varmvattenberedare inför vintern

MER EFFEKTIVA UTVÄRDERINGSMODELLER FÖR IN - NET

Barnperspektivet och pedagogernas roll när det gäller utvärdering behandlas också i detta kapitel. styrda utvärderingsmodeller i form av olika varianter av kvalitetssäkring. En del ser dessa två riktningar – den praktikbaserade och den målstyrda utvär-deringen – som komplementära. Mitt syfte är att problematisera det antagan-det genom att analysera relationen ur ett konflikt- … utvärderingsmodeller, 7,5 högskolepoäng Social Work: Evaluation Theory and Evaluation Models, 7.5 credits Avancerad nivå / Second Cycle Huvudområde Fördjupning Socialt arbete A1N, Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav Socialt arbete: Utvärderingsteori och utvärderingsmodeller. Att göra utvärderingar är viktigt för den som har ansvar att utveckla en verksamhet. För projektledaren är det ofta ett krav att tänka in utvärdering. Men det gäller att hitta rätt metod .