Befolkning i hela kommunen - Östersund.se

4946

Tinlnlerfronten och sågverksindustrin kOllIIller till Västra - SLU

Taxeringsvärden. Befolkningstäthet. - Landyta Befolkningstäthet. Är en av de faktorer År 2015 skatteväxlade Jämtland och Kronoberg för kollektivtrafik.

Befolkningstäthet jämtland

  1. Förtroendearbetstid flextid
  2. Beli di amazon
  3. Julia roberts net worth

2003. 2008. 2013 2008. 2013.

Bredbandskartan kommer att uppdateras under vecka 15 med  På andra plats kommer Strömsunds kommun i Jämtland, medan den såsom exempelvis yta, befolkningstäthet och vindförhållanden.

Elbilar erövrar landsbygden – Jämtland visar vägen - Allt om

Sveriges Radio är oberoende i förhållande till politiska, Befolkningstätheten i riket ligger i genomsnitt på ca 25 personer per kvadratkilometer, en låg siffra jämfört med snittet i EU som ligger på ca 117 invånare per kvadratkilometer. Det ser mycket olika ut bland de svenska länen. Lägst befolkningstäthet har Norrbotten (2,6) Jämtland (2,7) och Västerbotten (4,9). Befolkningstätheten har historiskt sett varit mycket låg i Västra Jämtland och främst koncentrerad till älvdalarna i form av byar och tidigare som ensamgårdar (Wichman et al.

Befolkningstäthet jämtland

COVID-19 och befolkningsstorlek per 2 april - Jönköping

Befolkningstäthet jämtland

1998.

Länskartan håller hög geovetenskaplig kvalitet men brister i geometrisk noggrannhet. Där är befolkningstätheten i särklass störst och det bor 360 invånare per kvadratkilometer. I de två övriga storstadslänen, Skåne och Västra Götaland, är siffran 124 respektive 72. Det kan jämföras med Norrbotten och Jämtland, som är de två mest glesbefolkade länen. De har vardera 3 invånare per kvadratkilometer. Men skillnaderna i dödstal jämfört med resten av Norden är mycket tydliga även i den svenska landsdel som har lägst befolkningstäthet och lägst andel invandrare: Norrland. I de fem Norrlandslänen Norrbotten, Västerbotten, Jämtland, Västernorrland och Gävleborg bor 4,9 invånare per kvadratkilometer.
Skatteundantag en transaktion

Inte minsta tack vare de vackra fjällområdena kring Åre med omnejd. Landskapet Jämtland gränsar till delar av Norge i väster, Lappland i nordöst, Ångermanland i öster samt Medelpad och Härjedalen i söder.

Landsdel: Götaland. Största stad: Malmö. Befolkningstäthet: 124 inv/km2.
Sektor 3a bintaro

etnisk mångfald i arbetslivet
redaktionen lilla sportspegeln
anxiety oversatt
vistaprint dårlig kvalitet
latent skatteskuld vid gåva

Nordliga glesbefolkade områden - Region Västernorrland

Största delen, 50 procent, består av skogsmark. Länet motsvarar 12 procent av landets totala yta och här bor 1,5 procent av landets befolkning. Den årliga befolkningsstatistiken är en totalräknad statistik som beskriver befolkningens sammansättning i olika avseenden (kön, ålder, medborgarskap, födelseland, regional fördelning m.m.) och förändringar i befolkningen över tiden. Länets befolkning minskade under 1999 med 0.8 %. Data om Jämtland (1999-12-31) Rank (av 21) Yta. 49.444 km 2. 3:e störst.