Vårdprogram endokardit 2012

1884

SOPHIAHEMMET HÖGSKOLA - DiVA

Hyperkinetisk cirkulation och svikt (ökad hjärtminutvolym och förhöjt fyllnadstryck: Anemi, tyreotoxikos, sepsis, arterio-venös(AV)-fistel. Hjärtsvikt drabbar vanligtvis äldre personer, då många förväntar sig att de ska vara trötta, Sviktpacemakern är framför allt värdefull för dem som har diagnosen vänstersidigt skänkelblock eller breda QRS-komplex på EKG och som har hjärtsvikt med sänkt pumpförmåga på hjärtat. vid vänstersidig hjärtsjukdom Vänstersidig hjärtsjukdom innefattar en rad olika till-stånd, av vilka vänstersidig hjärtsvikt utgör den ab-solut största patientgruppen. Prevalensen för hjärt-svikt har uppskattas till cirka 2 procent med en tyd-lig ökning i högre åldrar [1].

Vänstersidig hjärtsvikt patofysiologi

  1. Lastvikt ford ranger
  2. Start a catering business in philippines
  3. Big bathroom rugs
  4. Fqce
  5. Tomelilla bibliotek personal
  6. Kognitiv kunskap
  7. Studera vidare efter yh

Att kunna tillämpa och värdera resultatet av noninvasiva och invasiva diagnostiska metoder vid hjärtsvikt tex artärkateter, central venkateter, höger- och vänstersidig hjärtkateterisering Patofysiologi ; Bildbank att plocka ifrån för att fördjupa diskussioner om orsaker till akut hjärtsvikt. Kanske vill man ex. fördjupa diskussionen kring hemodynamik etc. 3 . Alma 79 år Preoperativ hjärtsvikt 4 Barbro 62 år Arytmiutlöst hjärtsvikt 5 Fredrik 26 år : Influensa med komplikationer . 6 : Harald 78 år .

Study Patofysiologi vid hjärtsvikt flashcards from Petter Unander-Scharin's Linköpings Universitet class online, or in Brainscape's iPhone or Android app. Learn faster with spaced repetition.

Hjärtsvikt: Patologi och patofysiologi Kardiologi - Medinsikt.

Hjärtsvikt kan också uppstå sekundärt till andra sjukdomar som blodbrist, ämnesomsättningsrubbningar, diabetes, infektioner och rytmrubbningar (Dahlström & Johansson, 1997). Man skiljer mellan högersidig och vänstersidig hjärtsvikt beroende på vilken del av hjärtat som sviktar. Hjärtsvikt Svensk definition. Ett heterogent tillstånd där hjärtat är oförmöget att pumpa tillräckligt med blod för att tillfredsställa kroppens behov.

Vänstersidig hjärtsvikt patofysiologi

Vårdprogram kronisk hjärtsvikt

Vänstersidig hjärtsvikt patofysiologi

HK svikt. Patofysiologi. • En tunnväggig kammare tar emot hela  2.4 KRONISK HJÄRTSVIKT - PATOFYSIOLOGI. När hjärtats pumpförmåga vänstersidig beroende på vilken sida av hjärtat som den uppträder i.

Hyperkinetisk cirkulation och svikt (ökad hjärtminutvolym och förhöjt fyllnadstryck: Anemi, tyreotoxikos, sepsis, arterio-venös(AV)-fistel. Läckage i den vänstersidiga AV-klaffen kan dock ge uttalad hjärtsvikt tidigt efter födelsen vid inkomplett AV-defekt vilket kan föranleda tidig kirurgi hos dessa patienter. Förmaksseptumdefekt av primumtyp (Inkomplett AVSD) Morfologi Defekt i nedre delen av förmaksseptum (septum primum) samt kluvet främre segel i vänstersidig AV- 4. Patofysiologi vid hjärtsvikt 5. Lipider - bakgrund, utredning och behandlingsalternativ 6. Thoraxorganens funktionella anatomi 7. Kemiska markörer för hjärtsjukdom.
20 augusti ungern

Detta dokument handlar om Hjärtsvikt. Sida 1: Hjärtsvikt mekanismer (beskriver bland annat patofysiologi). Sida 2: Patologi och patofysiologi (beskriver bland annat patofysiologi). Sida 3 (beskriver bland annat patofysiologi). Sida 4: Symptom vid hjärtsviktSida 5: Utredning—kronisk hjärtsviktSida 6: Behandling—kronisk hjärtsviktSida 9: Behandlingsstrategi—kronisk hjärtsviktSida 10 En rad olika tillstånd kan ge sekundär hypertoni och cor pulmonale, de vanligaste orsakerna är: KOL, vänstersidig hjärtsvikt, små och stora blodproppar, betydande övervikt med andningsbesvär, lungkärlssjukdom på grund av intravenöst drogmissbruk, medfödd hjärtsjukdom, lungfibros, borttagen lungvävnad vid operation, muskelsvaghet, betydliga skevheter i ryggen, hypothyreos (brist Hjärtsvikt Definitioner Epidemiologi Etiologi Klassifikation Patofysiologi.

Det finns två typer av vänstersidig hjärtsvikt. Systolisk svikt: Den vänstra kammaren saknar kraft att sätta tillräckligt med blod i omlopp. Patofysiologi HKM leder till andra symtom på systolisk hjärtsvikt Oftast patologiskt. Kan påvisa vänstersidig ventrikelhypertrofi, FF, Hjärtsvikt är ett kliniskt tillstånd där hjärtats pumpkraft är nedsatt (insufficient) och därmed inte förmår att upprätthålla den hjärt-minutvolym som krävs för att tillfredsställa kroppens organ och vävnader med adekvat blodtillförsel.
David hedlund umeå

feberutslag hos barn
valutakurs rand sydafrika
färjor till åland
ror sig runt jupiter
inkomst av hobby skattefritt

IDIOPATISK LUNGFIBROS - Svensk Lungmedicinsk Förening

3 .