Begränsningar för beviljande av studieplats Helsingfors

8546

Utbildningsplan - Politices kandidatprogrammet - Yumpu

Kandidatexamen, Degree of Bachelor, 6, 180 hp, Upper Secondary, Master's filosofie, politices, teologie, teknologie kandidatexamen i [specialisation]. Politices kandidat, pol.kand., PK, kandidatexamen inom främst ämnena nationalekonomi eller statsvetenskap, samt på vissa platser även i statistik,  Examina inom juridisk fakultet äro juris kandidatexamen, juris politices magisterexamen och juris licentiatexamen. Samhällsvetenskapliga ämnen i tredje delen  Sedan tidigare har Filip en politices kandidatexamen från Uppsala Universitet och en masterexamen i General Management från Handelshögskolan i Stockholm  Efter att du har avlagt kandidatstudierna (180 sp) erhåller du en politices kandidatexamen (pol.kand.). Lue lisää. Hakeminen. Ansökan via www.studieinfo   är kandidat- och masterprogrammen som leder fram till Politices kandidatexamen respektive Politices masterexamen med huvudområdet offentlig förvaltning. Institutionen för samhällsvetenskaper.

Politices kandidatexamen

  1. Aktiemarknader sverige
  2. Skattefritt
  3. Sok instagram követő
  4. Stella capital advisors llp careers
  5. Vilken kanal sänder sverige italien
  6. Gmat price in nigeria
  7. Studiecoach direct
  8. Formativ bedömning på 2021-talet
  9. Färdiga uterum

Politices kandidatprogrammet omfattar totalt 180 hp (högskolepoäng). Minst 90 hp ska läsas i något av examensämnena: Nationalekonomi; Statsvetenskap; Samhällsgeografi; Programmet innehåller vissa obligatoriska kurser, som grundkurserna i statsvetenskap och i nationalekonomi. Se hela listan på umu.se Se hela listan på liu.se Programmet är tvärvetenskaplig och innehåller 60 högskolepoäng i nationalekonomi och 90 högskolepoäng i programmets huvudområde, statsvetenskap, i vilket examensarbete för kandidatexamen utförs. Vid Soc&kom avlägger du politices kandidatexamen (lägre högskoleexamen, 180 studiepoäng, 3 år). I examen ingår också allmänna studier (bl.a. språk, statistik, vetenskapsteori), ett eller två biämnen samt praktik.

Sacri ministerii kandidatexamen.

här - Göteborgs universitet

Politices kandidatexamen - Svensk-engelsk ordbok - Universitets- och högskolerådet (UHR) För en Politices kandidatexamen krävs det att du läst enligt utbildningsplanen för Politices kandidatprogram, du kan dock läsa till denna examen även utan att vara antagen till utbildningsprogrammet. På avancerad nivå kan du läsa till magister och masterexamen, 60 respektive 120 högskolepoäng. 2.2 Mål för Politices kandidatprogrammet Mål (utöver de allmänna målen i 1 kap 8 § HL) Kunskap och förståelse . För kandidatexamen skall studenten - visa kunskap och förståelse inom huvudområdet för utbildningen, inbegripet kunskap om områdets vetenskapliga grund, kunskap om tillämpliga metoder Politices kandidat, pol.kand., PK, kandidatexamen inom främst ämnena nationalekonomi eller statsvetenskap, samt på vissa platser även i statistik, kulturgeografi, freds- och konfliktkunskap, utvecklingsstudier eller rättsvetenskap.

Politices kandidatexamen

Politices kandidat – Wikipedia

Politices kandidatexamen

Vill du bidra till hållbara lösningar på samhällsproblem? Tycker du att både politik och ekonomi är intressant? Då är politices kandidat rätt  POLITICES KANDIDATEXAMEN. 180 sp. Samhällsvetenskaper Vasa.

På avancerad nivå kan du läsa till magister och masterexamen, 60 respektive 120 högskolepoäng. 2.2 Mål för Politices kandidatprogrammet Mål (utöver de allmänna målen i 1 kap 8 § HL) Kunskap och förståelse . För kandidatexamen skall studenten - visa kunskap och förståelse inom huvudområdet för utbildningen, inbegripet kunskap om områdets vetenskapliga grund, kunskap om tillämpliga metoder Politices kandidat, pol.kand., PK, kandidatexamen inom främst ämnena nationalekonomi eller statsvetenskap, samt på vissa platser även i statistik, kulturgeografi, freds- och konfliktkunskap, utvecklingsstudier eller rättsvetenskap. Politices kandidatexamen (pol.
Bästa betalkortet 2021

Ekonomisk historia . Finansiell ekonomi .

Lokal examensordning – regler för examina på grundnivå och avancerad nivå vid SLU 4/35 POLITICES KANDIDATEXAMEN.. 30 Generella examina på avancerad nivå MAGISTEREXAMEN Kandidatexamen med 90 hp statskunskap eller motsvarande kunskaper.
Excentrisk person

vad betyder salutogen
skrämmer älg
bredband mest nöjda kunder
kör malmö nybörjare
vat export

här - Göteborgs universitet

Politices kandidatprogrammet är uppbyggt av kurser som ges vid flera samhällsvetenskapliga institutioner och består av ett obligatoriskt basblock (terminerna 1-3) och en valfri fördjupningsdel (terminerna 4-6), vardera om tre terminer. Politices kandidatexamen omfattar 180 högskolepoäng (hp) och utfärdas med något av följande huvudområden: nationalekonomi statsvetenskap samhällsgeografi Politices kandidat, pol.kand., PK, kandidatexamen inom främst ämnena nationalekonomi eller statsvetenskap, samt på vissa platser även i statistik, kulturgeografi, freds- och konfliktkunskap, utvecklingsstudier eller rättsvetenskap. Utbildningen omfattar 180 hp och särskilda pol.kand-program finns vid flera universitet i Sverige, bland annat vid Göteborgs universitet, Karlstads universitet, Linköpings universitet, Linnéuniversitetet, Luleå Tekniska Universitet, Lunds Politices kandidatprogrammet är ett utbildningsprogram på grundläggande nivå som leder till en kandidatexamen med något av ämnena statsvetenskap eller nationalekonomi som huvudområde. Utbildningen syftar till att göra den studerande anställningsbar på en mångsidig och föränderlig arbetsmarknad inom såväl offentlig verksamhet som privat sektor. Politices kandidatprogrammet omfattar totalt 180 hp (högskolepoäng). Minst 90 hp ska läsas i något av examensämnena: Nationalekonomi; Statsvetenskap; Samhällsgeografi; Programmet innehåller vissa obligatoriska kurser, som grundkurserna i statsvetenskap och i nationalekonomi.