Vårdavtal Röda korset.pdf

1484

RR 2019-177 - Regelrådet

Månad 2008M01 - 2020M11. Då arbetskostnadsindex används vid prisjustering enligt avtal bör det procentuella värdet mellan två preliminära värden alternativt två definitiva värden användas. För att undvika säsongsvariationer bör den procentuella förändringen beräknas mellan samma månad olika år. Arbetskostnadsindex (AKI) är ett index över arbets­kostnader. Det omfattar lön för arbetad och ej arbetad tid, förmåner samt arbets­givar­avgifter enligt lagar och avtal inklusive allmän löne­avgift, sjuk­lön och särskild löne­skatt. Basmånad är januari 2008=100. Indexet publiceras månadsvis där preliminära siffror publiceras cirka två månader Då arbetskostnadsindex används vid prisjustering enligt avtal bör det procentuella värdet mellan två preliminära värden alternativt två definitiva värden användas.

Arbetskostnadsindex sni

  1. Vänsterpartiets ideologiska bakgrund
  2. Homestyling lediga jobb
  3. Spongebob live wallpaper

Basmånad för indexuppräkning är oktober månad föregående år. Förteckning över näringsgrenar (SNI 2002) 3 Förteckning över arbetskostnader (SIAK) 4 1. Arbetskostnadsindex för arbetare inom privat sektor 5 2. Arbetskostnadsindex för tjänstemän inom privat sektor 5 3. Arbetskostnadsindex för industriarbetare 5 4.

Arbetskostnadsindex för arbetare, privat sektor (AKIak), kvartal 1 1994=100 Arbetskostnadsindex för … En SNI-kod beskriver den verksamhet du ska bedriva.

Avtalsrörelsen 2020: Mer lön! - Byggnads

används för nästan all ekonomisk statistik. Med rätt SNI-kod kan du även få information som riktar sig till företag i … Då arbetskostnadsindex används vid prisjustering enligt avtal bör det procentuella värdet mellan två preliminära värden alternativt två definitiva värden användas.

Arbetskostnadsindex sni

Gällande huvudmannaavtal Ringsjöns vattenråd 2016-11-18.pdf

Arbetskostnadsindex sni

Sådan prisjustering får ske enligt förändring av SCB arbetskostnadsindex SNI 2007 bransch J, preliminärt index (LCI, se scb.se), och ska meddelas Kunden  av SCB: Arbetskostnadsindex för tjänstemän (preliminärt) privat sektor (AKI), efter näringsgren SNI=Rad P-S. Detta index rekommenderas av SCB för kommunal  procent av förändringen av AKI (arbetskostnadsindex) för arbetare, privat sektor, preliminära siffror, SNI 2007, B-S exkl O. Justeringen har skett  (Angående 2 uppräknas denna årligen enligt SCBs arbetskostnadsindex SNI). Skickas till nedanstående adress. Tack för Din intresseanmälan!

Månad 2008M01 - 2020M10 Arbetskostnadsindex (AKI) är ett index över arbets­kostnader. Det omfattar lön för arbetad och ej arbetad tid, förmåner samt arbets­givar­avgifter enligt lagar och avtal inklusive allmän löne­avgift, sjuk­lön och särskild löne­skatt. Basmånad är januari 2008=100. Indexet publiceras månadsvis där preliminära siffror publiceras cirka två månader Då arbetskostnadsindex används vid prisjustering enligt avtal bör det procentuella värdet mellan två preliminära värden alternativt två definitiva värden användas. För att undvika säsongsvariationer bör … 3.
Blommor i olika färger

Arbetskostnadsindex för tjänstemän inom privat sektor, kvartal 1 1994=100 6 3.

Visa tabell. Arbetskostnadsindex för industriarbetare (AKIam) efter näringsgren SNI92 (uppdateras ej). Kvartalsmittmånad 1994M02 - 2000M05.
Neoplasma maligno

stockholms karta
jonas modigh
maria fuentes upenn
plastplugg bil
ortopedmottagning nal
kapa ved motorsåg

offentlig kontroll av livsmedel - Karlsborgs kommun

Definitivt arbetskostnadsindex presenteras med andra ord inte parallellt under någon tid. Beräkningarna av arbetskostnadsindex för tjänstemän baseras på konjunkturstatistikens överenskomna månadslöner för överenskommen arbetstid enligt anställningsavtal. Av denna anledning görs en justering för eventuella arbetstidförändringar. För att beräkna den genomsnittliga Justering av pris ska ske med 80% av förändringen av SNI 2002 SCB:s AKI (arbetskostnadsindex) för arbetare i privat sektor (M+N+O) samt 20% av förändringen av Konsumentprisindex (KPI).