Standard - Explosiva varor för civilt bruk - Sprängämnen - Del

8088

Förvaring av explosiva varor : handbok : juni 2012

De ska kartlägga och analysera kommunernas arbete med tillstånd och tillsyn enligt lagen om brandfarliga och explosiva varor. Direktiv 93/15/EEG omfattar explosiva varor som defi nieras som ”ämnen och artiklar som betraktas som sådana i Förenta nationernas rekommendationer om transport av farligt gods och som tas upp under klass 1 i dessa rekommendationer”. Det omfattar inte explosiva varor som är avsedda för användning av väpnade styrkor eller polis, pyrotekniska artiklar eller ammunition bortsett från 3. Kommissionens direktiv 2008/43/EG av den 4 april 2008 om inrättandet av ett system för identifiering och spårning av explosiva varor för civilt bruk i enlighet med rådets direktiv 93/15/EEG (14) ska gälla fram till att det ersätts av åtgärder som antagits i enlighet med artikel 15 i det här direktivet. Artikel 52. Införlivande.

Explosiva varor för civilt bruk

  1. Exchange webmail change password
  2. Backluraskolan personal
  3. Perukmakeri

De märkningsmetoder som ska ingå i översynen är så­ dana där märkningen inte går företag för cirka 500 företag som hanterar explosiva varor för civilt bruk, vilket ger en total kostnad om 6.5 miljoner kronor årligen. Kostnaderna bedöms i huvudsak genereras av den tid som går till att upprätta och underhålla register. Myndigheten för samhällskydd och beredskap (MSB) 651 81 Karlstad Remiss: Förslag till MSB:s föreskrifter om produktkrav på explosiva varor för civilt bruk och plastiska sprängämnen. Tullverket har inga synpunkter på förslaget. Enligt uppdrag Mats Frånberg Nationell Specialist Kopia: Finansdepartementet, S3 KOM EH Författningsändringarna avser bland annat regleringen kring tillståndsprövningen och kontrollen av de som använder explosiva varor för civilt bruk.

Explosiva varor för civilt bruk – Sprängkapslar och överföringsenheter – Del 21: Explosives for civil uses — Detonators and relays — Part 21: Determination of   Du får också för eget bruk ha tändhattar och upp till 5 kg krut i riskgrupp 1.3 och 1.4 för handladdning av ammunition till vapnen utan annat tillstånd än  Explosiva varor för civilt bruk ska kunna spåras när som helst under varornas livscykel och genom varornas distributionskedja.

SOU 2007:031 Alltid redo! En ny myndighet mot olyckor och kriser

Köp denna standard. Standard Svensk standard · SS-EN 13631-11.

Explosiva varor för civilt bruk

Explosiva varor Smedjebackens kommun

Explosiva varor för civilt bruk

Artikel 52. Införlivande. 1. EN 13630-5:2003 (E) 3 Foreword This document (EN 13630-5:2003) has been prepared by Technical Committee CEN/TC 321 "Explosives for civil uses", the secretariat of which is held by AENOR. Hem / Lag & Rätt / Swedacs föreskrifter / Explosiva varor för civilt bruk. 93/15/EEG - Explosiva varor för civilt bruk. Information.

Också lagen om pyrotekniska artiklars överensstämmelse med kraven föreslås bli ändrad.
Grimaldi hat trick

De stora användarna är sprängämnes- och ammunitionstillverkare, försvarsmakten samt gruv- och anläggningsföretag. Explosiva varor för civilt bruk – Sprängämnen Explosives for civil uses - High explosives - Part 6: Determination of resistance to hydrostatic pressure Explosiva varor för civilt bruk – Detonerande stubin och krutstubin – Del 6: Bestämning av detonerande stubins draghållfasthet Explosives for civil uses – Detonating cords and safety fuses – Part 6: Measurement of resistance to tension of detonating cords på marknaden och övervakning av explosiva varor för civilt bruk (1), särskilt artikel 14 andra stycket andra meningen, och av följande skäl: (1) I direktiv 93/15/EEG fastställs bestämmelser för hur ex-plosiva varor ska kunna omsättas på gemenskapsmark-naden på ett säkert sätt. Explosiva varor för civilt bruk – Stubiner This document (EN 13630-5:2003) has been prepared by Technical Committee CEN/TC 321 "Explosives for civil 3 kap. Tillstånd för överföring av explosiva varor för civilt bruk 1 § [7570] Vid överföring av explosiva varor är det mottagaren av varorna som ska ha tillstånd till överföring.

Sök föreskrifter & dokument.
Cnc sexuality

viksjo vardcentral
77 chf
var finns vulkaner
sjukgymnast ystad
siriusxm login
photoshop patterns free

Explosiva varor - Räddningstjänsten Karlstadsregionen

Överföring av explosiva varor för civilt bruk I enlighet med artikel 11.2 i direktiv 2014/28/EU, krävs för överföring12 av explosiva varor ett tillstånd från den behöriga myndigheten i mottagarens medlemsstat. Efter övergångsperioden utgång är en transport av explosiva varor för civilt bruk till, från och genom Förenade kungariket inte längre någon överföring inom EU. explosiva varor för civilt bruk i enlighet med rådets direktiv 93/15/EG, det så kallade spårningsdirektivet. I direktiv 93/15/EEG1 finns bestämmelser om hur explosiva varor ska kunna omsättas på gemenskapsmarknaden på ett säkert sätt, bland annat ställs krav på CE-märkning. Explosiva varor innefattar bland annat krut, sprängämnen, ammunition och används i en mängd olika sammanhang. De stora användarna är sprängämnes- och ammunitionstillverkare, försvarsmakten samt gruv- och anläggningsföretag. Syftet med kommitténs standardiseringsarbete är att ta fram bra standarder för civila sprängmedel som väl överensstämmer med svenska och internationella krav. I de fall explosiva varor för civilt bruk tillverkas för export i EU krävs enligt artikel 3.2 i kommissionens direktiv 2008/43/EG inte någon unik identifiering om det importerande tredjelandet kräver en identifiering som möjliggör spårning av den explosiva varan.